Impressum

Tribina.hr

Glavni urednik: Ivan Ivković
Urednički kolegij: uredništvo Tribine, reputacije osam i više (tribina@tribina.hr)
Dizajn i produkcija: 404 (office@404.agency)
Koncept i razvoj: Vingd (vingd@vingd.com)

Vingd d.o.o.
Budmanijeva 5, 10000 Zagreb
tel: +385 1 4680 463
fax: +385 1 4680 463
e-mail: vingd@vingd.com

Prati nas

©2017. Vingd, Inc. Sva prava pridržana.