Korisnici

Reputacija Ukupno Analize
aktualno ukupno
Prijedlozi
aktualno ukupno
Interakcija
aktualno ukupno
Doprinos
Ponašanje
Mac316
396.04 aktu: 118.39
ukup: 112.63
aktu: -
ukup: 15.77
aktu: 56.50
ukup: 92.74
dop: -
pon: -
Losovius
311.63 aktu: 41.60
ukup: 98.87
aktu: -
ukup: 13.42
aktu: 82.91
ukup: 74.83
dop: -
pon: -
Leader
233.94 aktu: 62.66
ukup: 74.36
aktu: -
ukup: 11.41
aktu: 46.06
ukup: 39.45
dop: -
pon: -
BruceWayne
220.00 aktu: 83.96
ukup: 61.55
aktu: -
ukup: 4.16
aktu: 46.96
ukup: 23.37
dop: -
pon: -
Lwave
219.28 aktu: 46.12
ukup: 80.61
aktu: -
ukup: 13.84
aktu: 28.39
ukup: 50.33
dop: -
pon: -
johnny08
210.04 aktu: 70.65
ukup: 72.70
aktu: -
ukup: 7.94
aktu: 26.10
ukup: 32.66
dop: -
pon: -
baiso
190.57 aktu: 41.17
ukup: 69.38
aktu: -
ukup: 12.82
aktu: 27.55
ukup: 39.66
dop: -
pon: -
psellus
187.62 aktu: 46.12
ukup: 73.53
aktu: -
ukup: 18.02
aktu: 13.69
ukup: 36.26
dop: -
pon: -
IstraSport
183.10 aktu: 54.54
ukup: 52.17
aktu: -
ukup: 3.53
aktu: 48.56
ukup: 24.30
dop: -
pon: -
Vjeran
171.38 aktu: 41.60
ukup: 77.09
aktu: -
ukup: 9.85
aktu: 7.23
ukup: 35.62
dop: -
pon: -
Gavran
163.98 aktu: 41.60
ukup: 53.48
aktu: -
ukup: 4.92
aktu: 33.21
ukup: 30.77
dop: -
pon: -
Igy77
161.07 aktu: 25.47
ukup: 63.41
aktu: -
ukup: 9.14
aktu: 19.73
ukup: 43.32
dop: -
pon: -
M_Tsigalko
155.36 aktu: -
ukup: 89.52
aktu: -
ukup: 6.36
aktu: -
ukup: 59.48
dop: -
pon: -
pazzomario
151.04 aktu: 41.60
ukup: 54.38
aktu: -
ukup: -
aktu: 28.04
ukup: 27.02
dop: -
pon: -
JoHayes13
149.17 aktu: -
ukup: 81.21
aktu: -
ukup: 12.72
aktu: 12.01
ukup: 43.23
dop: -
pon: -
arsenalfc
143.92 aktu: 68.81
ukup: 48.49
aktu: -
ukup: -
aktu: 8.73
ukup: 17.90
dop: -
pon: -
avlado
143.10 aktu: -
ukup: 81.36
aktu: -
ukup: 13.45
aktu: -
ukup: 48.29
dop: -
pon: -
Shankly96
142.29 aktu: 41.60
ukup: 48.98
aktu: -
ukup: 3.53
aktu: 29.15
ukup: 19.03
dop: -
pon: -
ivan-cro
139.63 aktu: 25.47
ukup: 64.55
aktu: -
ukup: 16.25
aktu: 1.64
ukup: 31.71
dop: -
pon: -
Gogo7
139.55 aktu: -
ukup: 54.73
aktu: -
ukup: 9.85
aktu: 28.87
ukup: 46.09
dop: -
pon: -
iiks90
137.54 aktu: 60.74
ukup: 55.57
aktu: -
ukup: -
aktu: 9.89
ukup: 11.34
dop: -
pon: -
aksma
133.12 aktu: -
ukup: 78.46
aktu: -
ukup: 12.52
aktu: -
ukup: 42.14
dop: -
pon: -
RayRay
131.55 aktu: 38.44
ukup: 43.01
aktu: -
ukup: 3.53
aktu: 24.09
ukup: 22.47
dop: -
pon: -
AnakinRi
125.24 aktu: 41.60
ukup: 54.73
aktu: -
ukup: -
aktu: 10.66
ukup: 18.24
dop: -
pon: -
Prikaži još korisnika
Prati nas

©2017. Vingd, Inc. Sva prava pridržana.