Korisnici

Reputacija Ukupno Analize
aktualno ukupno
Prijedlozi
aktualno ukupno
Interakcija
aktualno ukupno
Doprinos
Ponašanje
Mac316
298.06 aktu: 64.40
ukup: 112.82
aktu: -
ukup: 15.77
aktu: 12.95
ukup: 92.12
dop: -
pon: -
Losovius
287.54 aktu: 52.31
ukup: 98.07
aktu: -
ukup: 13.42
aktu: 49.08
ukup: 74.66
dop: -
pon: -
BruceWayne
281.37 aktu: 91.76
ukup: 68.85
aktu: -
ukup: 4.16
aktu: 87.38
ukup: 29.22
dop: -
pon: -
Jerlekan
260.17 aktu: 115.04
ukup: 54.25
aktu: -
ukup: -
aktu: 71.03
ukup: 19.85
dop: -
pon: -
ivan-cro
209.05 aktu: 66.23
ukup: 67.86
aktu: -
ukup: 16.25
aktu: 24.38
ukup: 34.33
dop: -
pon: -
danijel_os
201.51 aktu: 78.95
ukup: 63.60
aktu: -
ukup: -
aktu: 46.63
ukup: 12.34
dop: -
pon: -
ilmambanegro
194.99 aktu: 78.95
ukup: 57.34
aktu: -
ukup: -
aktu: 45.29
ukup: 13.42
dop: -
pon: -
Sherpa
185.38 aktu: 59.77
ukup: 40.85
aktu: 19.61
ukup: 3.53
aktu: 49.65
ukup: 11.98
dop: -
pon: -
baiso
182.90 aktu: 42.44
ukup: 69.95
aktu: -
ukup: 12.82
aktu: 18.02
ukup: 39.66
dop: -
pon: -
munja90
181.43 aktu: 45.37
ukup: 65.11
aktu: -
ukup: 12.93
aktu: 17.33
ukup: 40.69
dop: -
pon: -
Gavran
176.07 aktu: 45.37
ukup: 54.86
aktu: -
ukup: 4.92
aktu: 38.39
ukup: 32.54
dop: -
pon: -
Slavkob
175.92 aktu: 48.88
ukup: 34.73
aktu: 19.98
ukup: 3.37
aktu: 58.35
ukup: 10.60
dop: -
pon: -
johnny08
167.04 aktu: 45.37
ukup: 75.16
aktu: -
ukup: 7.94
aktu: 5.15
ukup: 33.43
dop: -
pon: -
Biscione94
158.93 aktu: 52.31
ukup: 43.49
aktu: 27.75
ukup: 4.08
aktu: 23.45
ukup: 7.85
dop: -
pon: -
Lwave
152.46 aktu: -
ukup: 79.91
aktu: -
ukup: 13.84
aktu: 9.39
ukup: 49.32
dop: -
pon: -
Essien1950
152.19 aktu: 64.88
ukup: 46.42
aktu: -
ukup: -
aktu: 32.94
ukup: 7.95
dop: -
pon: -
M_Tsigalko
152.06 aktu: -
ukup: 87.99
aktu: -
ukup: 6.36
aktu: -
ukup: 57.71
dop: -
pon: -
domac277
146.99 aktu: 45.37
ukup: 51.08
aktu: 19.61
ukup: 6.36
aktu: 8.83
ukup: 15.74
dop: -
pon: -
avlado
140.40 aktu: -
ukup: 79.98
aktu: -
ukup: 13.45
aktu: -
ukup: 46.97
dop: -
pon: -
IstraSport
139.58 aktu: 32.44
ukup: 53.41
aktu: -
ukup: 3.53
aktu: 24.63
ukup: 25.57
dop: -
pon: -
JoHayes13
137.46 aktu: -
ukup: 80.65
aktu: -
ukup: 12.72
aktu: 1.78
ukup: 42.31
dop: -
pon: -
Puvlin
134.22 aktu: 34.95
ukup: 39.63
aktu: -
ukup: 4.87
aktu: 30.41
ukup: 24.35
dop: -
pon: -
aksma
130.75 aktu: -
ukup: 77.26
aktu: -
ukup: 12.52
aktu: -
ukup: 40.97
dop: -
pon: -
psellus
130.66 aktu: -
ukup: 72.49
aktu: -
ukup: 18.02
aktu: 4.74
ukup: 35.42
dop: -
pon: -
Prikaži još korisnika
Prati nas

©2017. Vingd, Inc. Sva prava pridržana.