zatvoreno

Tribina hipoteza

  • 31.05.2019.
  • 16
  • 1

Nova hipoteza za sve teme koje nemaju vlastitu Tribinu.

Ocijenimo najbolje reprezentacije:
Nogometna reprezentacija Francuske - razina reprezentacije favorit svjetskog prvenstva 9.1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 9, 4
Nogometna reprezentacija Brazila - razina reprezentacije favorit svjetskog prvenstva 8.8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 10, 1
Nogometna reprezentacija Španjolske - razina reprezentacije druga faza svjetskog prvenstva 8.1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 13, 2, 0
Nogometna reprezentacija Engleske - razina reprezentacije druga faza svjetskog prvenstva 8.0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 10, 3, 0
Nogometna reprezentacija Nizozemske - razina reprezentacije druga faza svjetskog prvenstva 7.6 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 6, 2, 0
Nogometna reprezentacija Hrvatske - razina reprezentacije druga faza svjetskog prvenstva 7.7 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 11, 0, 0
Nogometna reprezentacija Belgije - razina reprezentacije druga faza svjetskog prvenstva 8.3 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 10, 5, 0
Nogometna reprezentacija Njemačke - razina reprezentacije druga faza svjetskog prvenstva 7.9 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 12, 1, 0
Nogometna reprezentacija Italije - razina reprezentacije prosjek svjetskog prvenstva 7.4 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 6, 0, 0
Nogometna reprezentacija Portugala - razina reprezentacije druga faza svjetskog prvenstva 7.6 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 9, 0, 0
Nogometna reprezentacija Argentine - razina reprezentacije prosjek svjetskog prvenstva 7.4 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 7, 0, 0
Nogometna reprezentacija Urugvaja - razina reprezentacije prosjek svjetskog prvenstva 7.4 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 6, 0, 0

Analize (1)

ilmambanegro | 06/2019