Treneri


Broj glasova Distribucija Ocjena Trend
1 Matjaž Kek 40 0, 0, 0, 1, 1, 19, 15, 3, 1, 0, 0

Matjaž Kek

Kako se dogodilo čudo u Rudešu?
07.05.2018.
Broj glasova: 40
Ocjena: 5.53

0.03

Matjaž Kek - razina trenera

HNL: može li prvenstvo postati napeto?
13.03.2018.
Broj glasova: 51
Ocjena: 5.49

2 Željko Kopić 40 0, 0, 0, 2, 14, 18, 5, 0, 1, 0, 0

Željko Kopić

Kako se dogodilo čudo u Rudešu?
07.05.2018.
Broj glasova: 40
Ocjena: 4.75

-0.17

Željko Kopić - razina trenera

HNL: može li prvenstvo postati napeto?
13.03.2018.
Broj glasova: 51
Ocjena: 4.92

3 Zoran Zekić 40 0, 1, 2, 11, 20, 4, 1, 0, 1, 0, 0

Zoran Zekić

Kako se dogodilo čudo u Rudešu?
07.05.2018.
Broj glasova: 40
Ocjena: 3.80

-0.34

Zoran Zekić - razina trenera

HNL: može li prvenstvo postati napeto?
13.03.2018.
Broj glasova: 51
Ocjena: 4.14

4 Goran Tomić 40 0, 1, 3, 13, 17, 5, 1, 0, 0, 0, 0

Goran Tomić

Kako se dogodilo čudo u Rudešu?
07.05.2018.
Broj glasova: 40
Ocjena: 3.63

0.33

Goran Tomić - razina trenera

HNL: može li prvenstvo postati napeto?
13.03.2018.
Broj glasova: 51
Ocjena: 3.29

5 Samir Toplak 51 0, 0, 6, 16, 24, 3, 1, 1, 0, 0, 0

Samir Toplak

HNL: može li prvenstvo postati napeto?
13.03.2018.
Broj glasova: 51
Ocjena: 3.61

-0.44

Samir Toplak - razina trenera

Tribina hipoteza
04.12.2017.
Broj glasova: 44
Ocjena: 4.05

6 Nikola Jurčević 40 2, 1, 3, 16, 13, 4, 0, 1, 0, 0, 0

Nikola Jurčević

Kako se dogodilo čudo u Rudešu?
07.05.2018.
Broj glasova: 40
Ocjena: 3.35

-0.83

Nikola Jurčević - razina trenera

HNL: može li prvenstvo postati napeto?
13.03.2018.
Broj glasova: 51
Ocjena: 4.18

7 Tomislav Ivković 40 0, 2, 3, 25, 9, 1, 0, 0, 0, 0, 0

Tomislav Ivković

Kako se dogodilo čudo u Rudešu?
07.05.2018.
Broj glasova: 40
Ocjena: 3.10

-0.65

Tomislav Ivković - razina trenera

HNL: može li prvenstvo postati napeto?
13.03.2018.
Broj glasova: 51
Ocjena: 3.75

8 Mladen Bartolović 51 0, 1, 17, 25, 6, 2, 0, 0, 0, 0, 0

Mladen Bartolović

HNL: može li prvenstvo postati napeto?
13.03.2018.
Broj glasova: 51
Ocjena: 2.82

-0.24

Mladen Bartolović - razina trenera

Tribina hipoteza
04.12.2017.
Broj glasova: 44
Ocjena: 3.07

9 Marijo Tot 51 1, 2, 13, 29, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0

Marijo Tot

HNL: može li prvenstvo postati napeto?
13.03.2018.
Broj glasova: 51
Ocjena: 2.75

10 Dinko Jeličić 51 1, 1, 17, 29, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0

Dinko Jeličić

HNL: može li prvenstvo postati napeto?
13.03.2018.
Broj glasova: 51
Ocjena: 2.63

Preuzmi podatke:
Prati nas

©2017. Vingd, Inc. Sva prava pridržana.